Odla liljor

Liljorna tillhör trädgårdens adel.
De är vackra ståtliga trädgårdsväxter.
Men de har också vissa krav för att trivas och anses svårodlade.
Visst finns det svårodlade liljor men också såna som nästan blir ogräs.

Största kravet är att växtplatsen skall vara väldränerad.
Det räcker inte att gräva en grop och lägga grus i botten.
Resultatet blir alltför ofta en vattenfylld grop där löken raskt ruttnar.
Bättre är att plantera liljan i en sluttning eller att göra en upphöjd rabatt.

I naturen växer liljorna ofta på bergssluttningar bland låga buskar och örter.
Så bör vi alltså också sätta dem i trädgården.
Fötterna i skugga och huvudet i solen är regeln.
Växterna som kompletterar planteringen bör inte ha ett alltför kompakt rotsystem.
Lågvuxna rhododendron, barrbuskar och oxbär är också lämpliga.

Planteringen beror på vilken art det handlar om.
De flesta liljorna bildar rötter på stjälken.
De bör planteras 2-3 gånger djupare än lökens diameter.
Liljor har också den egenskapen att de med rötterna kan dra sig nedåt.
Planteras de för högt söker de sig rätt själva om jorden är nog porös.
Några få arter vill dock stå med lökspetsen i jordytan.
Det gäller L.candidum, L.alexandrae.

Planteringstid är svår att ange för liljor.
Råden om när det är bäst att plantera liljor varierar.
På hösten när blad och stjälken vissnat har löken lagrat näring.
Växten är redo för vintern. Det kan vara en bra tid att plantera liljor.
Om våren innan liljan kommit igång för mycket kan också gå bra,
bara inte löken legat varmt, kommer igång för tidigt och skadas av frosten.
Sommartid får man vara försiktigare så att stjälkrötter och lök inte skadas.
Men får liljan med sig en bra rotklump går det då också.
Se till att den får en redig genomvattning efter planteringen.
Det viktiga är att få tag på bra exemplar,
hellre friska krukodlade än förtorkade i påse.
Med bra exemplar kan man plantera liljor när som helst.

Jorden bör vara mullhaltig, gärna rikligt med grov sand inblandad.
Lerjord är för kompakt; i med massor med grov sand och mull.
Sandjord är för näringslös; i med kompost och mull.
De flesta vill ha sur reaktion på jorden, ingen kalk men torv alltså.
Men det finns även liljor som både står ut och trivs med kalk.

Liljor skall inte ha för kraftig och snabbverkande gödsel.
De växer för snabbt och blir ömtåliga. Övervintrar dåligt.
Men visst behöver liljor näring men den bör vara långsamverkande,
träaska, benmjöl, hornmjöl och förmultnad kompost exempelvis.

Vattningen, hur är det med det då?
I naturen regnar det mycket på våren och lite på hösten och vinter,
det vill säga där liljorna växer. I min trädgård är det oftast tvärtom.
När liljorna planteras skall de ha en riktig rotblöta, flera kannor.
Men när de väl är igång är det sällan de behöver vattnas.
Täck jorden med torv/barkmull om våren så hålls fukten kvar i jorden.
Täckningen håller också bort en del ogräs.
Känsliga arter kan behöva ett "tak" som skydd mot höstregnen.

 

Länkar