Lilium canadense

Lilium canadense, Kanadalilja

Latinskt namn Lilium canadense
Svenskt namn Kanadalilja
Vildväxande Nordamerika
Blomma Öppna hängade, klockformad gulorange
med prickar.
Antal Oftast 1-3, har man tur kan den få 5-6.
Blomningstid Juli-augusti
Höjd Oftast blir den ganska lågväxt 60 cm kanske.
Lökens utseende Ljusgul ca 3 cm i diameter med fylliga lökfjäll.
Växtplats Vill gärna växa i ett woodland
under lövträd och med vandrande skugga.
Jord Djup porös mulljord.
Plantering Lökarna planteras ca 10 cm djupt.
Övrigt Svårodlad och kortlivad. Sätter gott med frö. Eftersom den oftast inte blir mer än 2-3 år
får man se till att ha nya frösådder på gång hela tiden.

<<-- back
Till liljeregistret