Lilium bulbiferum

Latinskt namn Lilium bulbiferum
Svenskt namn Brandlilja
Vildväxande Syd- och Centraleuropa, förvildad i Sverige
Blomma Uppåtriktade öppna blommor
i en krans i stjälkens topp.
Orange-brandgul med mörkare fläckar.
Blommor/stängel 6-12 men kan bli dubbelt så många.
Doft Jag kommer inte ihåg,
får gå ut och lukta på den i sommar.
Blomningstid Juni-juli
Höjd 1 meter
Lökens utseende Vit ca 10 cm i diameter.
Växtplats Trivs bra i en vanlig rabatt
eller bland låga buskar och perenner.
Jord God trädgårdsjord är ok för denna tåliga lilja.
Plantering Brandliljan har inga speciella krav
vid planteringen.
Övrigt L. bulbiferum får smålökar i bladvecken
som trillar ner på marken
och där bildar nya plantor.
Brandliljan står därför oftast i grupper.

<<-- back
Till liljeregistret